Posts Tagged ‘คอม’

9 ขั้นตอนในการป้องกันคอมของคุณจากไวรัส

Posted on the January 4th, 2011 under Content by admin

ทุกวันนี้ไวรัสคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ทุกวันมีไวรัสใหม่ ๆเกิดขึ้นและสามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันไวรัสทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ของตนกับไวรัสใหม่โดยเร็วที่สุด ไวรัสสามารถเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้หลายวิธี ดังนั้นจึงมีวิธีง่ายๆ 9 ขั้นตอนในการปกป้องระบบของคุณ ให้รอดพ้นจากไวรัส

1. ทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำ ไวรัสบางชนิดสามารถสร้างความเสียหายให้กับไฟล์ของระบบหรือไฟล์ทั้งหมด คุณควรสำรองข้อมูลของคุณไว้ภายนอก อาจจะมีฮาร์ดไดรฟ์แยกต่างหาก เช่น แฟลชไดร์ แผ่นซีดี หรืออุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ
2. เตรียมพร้อมที่จะติดตั้งระบบใหม่ถ้าโดนไวรัสทำลาย
3. การป้องกันการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณด้วยไฟร์วอลล์
4. ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส สแกนระบบของคุณอย่างสม่ำเสมอ โปรแกรมป้องกันไวรัสชั้นนำในท้องตลาดได้แก่ Norton Antivirus, McAfee, Kaspersky Anti – Virus, PC – cilin
5. ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคุณอย่างสม่ำเสมอ
6. ไม่ติดตั้งหรือเรียกใช้ซอฟต์แวร์ต้องสงสัย ตรวจสอบโปรแกรมใหม่ที่คุณกำลังจะติดตั้งผ่านทางซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไม่ควรดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ที่น่าสงสัย ในการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ควรเลือกพิจารณาจากเว็บไซต์ทางการของซอฟแวร์นั้นๆหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
7. จำกัดการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการติดตั้งรหัสผ่าน
8. ควรหาโปรแกรมเบราเซอร์อื่นๆมาใช้ เช่น Firefox, Chrome เพราะผู้เขียนไวรัสมักใช้ข้อบกพร่องของโปรแกรม Internet Explorer ในการสร้างไวรัสขึ้นมาโจมตี
9. ใช้การป้องกันสแปม ไวรัสมักจะแพร่กระจายผ่านทาง e – mail เปิดตัวกรองสแปมในกล่องจดหมายของคุณเพื่อป้องกันสแปม