Tagged: รับซ่อมคอมทุกอาการ

รับซ่อมคอมนอกสถานที่ รับซ่อมคอมทุกอาการ

รับซ่อมคอมนอกสถานที่ รับซ่อมคอมทุกอาการ

รับซ่อมคอมนอกสถานที่ รับซ่อมคอมทุกอาการ ซ่อมไม่ได้ไม่คิดค่าบริการ ออกไปบริการนอกสถานที่ไม่ต้องยกมาที่ร้านให้เสียเวลา ค่าบริการอาจจะแพงกว่าเมื่อเทียบกับการยกคอมไปที่ร้าน แต่คุณต้องเสียเวลา เสียค่าเดินทาง และหากกลับมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นจะต้องยกไปอีกรอบนั่นหมายถึงคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ข้อสำคัญหากคุณมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น พรินเตอร์ สแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์อย่างอื่น คุณต้องยกไปที่ร้านด้วย ไม่งั้นหากต้องลงวินโดว์ใหม่ คุณจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ นอกเสียจากคุณสามารถลงไดร์เวอร์เป็น คุณไม่ต้องเสียเวลาครับ เราไปทำให้ถึงที่ทำให้ครบทุกอย่าง มีอุปกรณ์อะไรต้องการเสียบเพื่อใช้งาน เราลงให้หมด เราแชร์ไฟล์ แชร์พรินเตอร์ให้ เฉพาะเครื่องที่มีปัญหาครับ ค่าบริการเครื่องละ 500 บาท เมื่อคิดแบบนี้ราคาย่อมถูกกว่าแน่นอนครับ เพราะเวลาเครื่องมีปัญหาคุณจะต้องยกอุปกรณ์ทั้งหมดไปที่ร้าน บางครั้งที่ร้านไม่มีเวลาทำให้คุณ ก็ต้องทิ้งเครื่องไว้ที่ร้านรอคิวไป ช่วงนี้คุณไม่มีเครื่องใช้งาน หากเร่งด่วนก็ต้องพึ่งบริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก...